Αναίμακτη χειρουργική

Αναίμακτη χειρουργική με την αυστηρή, κυριολεκτική της έννοια δεν υπάρχει. Η οποιαδήποτε επεμβατική πράξη προκαλεί κάποια απώλεια αίματος. Όταν η αιμορραγία είναι μικρή, δεν έχει καμία επίπτωση στην υγεία του ασθενούς. Στις περιπτώσεις όμως εκείνες που η απώλεια αίματος είναι σημαντική, οι επιπτώσεις είναι σοβαρές και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ακόμη και η ίδια η ζωή. Η μετάγγιση αίματος έχει αποδειχθεί σωτήρια σε πολλές περιπτώσεις (σοβαροί τραυματισμοί, μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις κ.α.).
Η μετάγγιση αίματος ενδεχομένως να παρουσιάσει ορισμένες επιπλοκές και δεν είναι πάντα εφικτή, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας αίματος ή κατόπιν ρητής εντολής του ασθενούς για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους.
Ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε προγραμματισμένης επέμβασης μπορεί εν μέρει να υπολογιστεί η προβλεπόμενη απώλεια αίματος. Παράγοντες που συνυπολογίζονται, ανάμεσα σε άλλους, είναι ο προεγχειρητικός αιματοκρίτης του ασθενούς, η ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης σε μεγάλα αγγεία ή/και σε όργανα με ιδιαίτερα πλούσια αιμάτωση. Με βάση αυτά, ο χειρουργός οφείλει να ενημερώσει τον ασθενή και το συγγενικό του περιβάλλον και να φροντίσει για την ασφάλεια του ασθενούς, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μετάγγισης κατά το χειρουργείο εφόσον χρειαστεί.

αναίμακτη χειρουργική

Οι τρόποι ελαχιστοποίησης της διεγχειρητικής απώλειας αίματος είναι:

1. Άριστη γνώση της χειρουργικής ανατομίας.
2. Δεξιότητα χειρισμών.
3. Χρησιμοποίηση, όπου αυτό ενδείκνυται, πιο αναίμακτων τεχνικών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (ρομποτική – λαπαροσκοπική).
4. Γνώση χειρισμού και χρήση των πιο σύγχρονων ενεργειακών αιμοστατικών εργαλείων (μονοπολική – διπολική διαθερμία, εργαλεία υπερήχων, εργαλεία ραδιοσυχνοτήτων κ.α.).
5. Χρήση (σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται σημαντική απώλεια αίματος) ειδικών συσκευών αναρρόφησης – καθαρισμού – επανέγχυσης (cell saver) του απωλεσθέντος αίματος του ιδίου του ασθενούς, ώστε να μην ¨πάει χαμένο¨.

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συναντήσει σοβαρά προβλήματα αιμορραγίας. Ούτως ή άλλως αποφεύγουμε τις μεταγγίσεις σε όλους τους ασθενείς και ιδιαίτερα στους ογκολογικούς (η μετάγγιση μειώνει την ¨άμυνα¨ του οργανισμού και πιθανώς αυξάνει το ενδεχόμενο δημιουργίας μεταστάσεων) εκτός και αν συντρέχει σοβαρότατος λόγος. Συζητάμε πάντα όμως το ενδεχόμενο με τους ασθενείς μας, γιατί μία αιμορραγία κατά τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να προκύψει αιφνίδια και πέρα από κάθε πρόβλεψη. Αναλόγως του προγραμματισμένου χειρουργείου φροντίζουμε να υπάρχει διαθεσιμότητα αίματος σε επάρκεια.
Στις περιπτώσεις που ένας ασθενής αρνείται τη μετάγγιση, σεβόμαστε με κάθε τρόπο την επιθυμία του και σε πολύωρες, βαριές, αιμορραγικές χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιούμε τη συσκευή ανακύκλωσης του δικού του αίματος (cell saver).