Κήλες

Κήλη είναι η πρόπτωση ενός κοίλου σπλάχνου ή άλλου ανατομικού στοιχείου διαμέσου του τοιχώματος που το περιβάλλει (εξωτερική κήλη), μεταξύ δύο γειτονικών κοιλοτήτων ή μέσα από την υποδιαίρεση μίας κοιλότητος (εσωτερικές κήλες).

“Καμία από τις παθήσεις του ανθρώπινου σώματος, που είναι της αρμοδιότητος του χειρουργού, δεν απαιτεί για τη θεραπεία της καλύτερο συνδυασμό ακριβούς γνώσης της ανατομίας και χειρουργικής επιδεξιότητας από τις κήλες, σε όλες τους τις παραλλαγές”. Sir Astley Paton Cooper (1804).

Κήλη-Λαπαροσκοπική κήλη

Οι κήλες διακρίνονται σε συγγενείς (αποτέλεσμα κάποιας μη φυσιολογικής διαδικασίας κατά την ενδομήτριο ανάπτυξη και τη νεογνική ηλικία) και επίκτητες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να είναι πρωτοπαθείς (δημιουργούνται σε φυσιολογικά ευένδοτα σημεία όπως βουβωνοκήλη, μηροκήλη, ομφαλοκήλη, οσφυοκήλες) ή δευτεροπαθείς (αναπτύσσονται σε περιοχές χειρουργικής ή άλλης κάκωσης του τοιχώματος όπως οι μετεγχειρητικές κήλες).

Είναι συχνή πάθηση η κήλη;

Η πρώτη αναφορά σε κήλη γίνεται σε αιγυπτιακό πάπυρο του 1550 π.Χ. περίπου, όπου περιγράφεται ως κοινωνικό στίγμα.
Οι κήλες είναι συχνές, αποτελούν το 10% του συνόλου των χειρουργικών επεμβάσεων, αφορούν όλες τις ηλικίες και τα δύο φύλα.
Σχετική συχνότητα των εξωτερικών κηλών:
• Επιγαστρική: !%
• Ομφαλοκήλη: 3%
• Μετεγχειρητική: 10%
• Βουβωνοκήλη: 78%
• Μηροκήλη: 7%
• Άλλες σπάνιες: 1%

Γιατί και πως δημιουργείται μία κήλη;

Οι δύο κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες που προδιαθέτουν σε κήλη είναι η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση και το αδυνατισμένο κοιλιακό τοίχωμα. Συνήθως συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός προδιαθεσικοί παράγοντες:
• Άρση βάρους
• Οξύς ή χρόνιος βήχας
• Υπερπροσπάθεια κατά την ούρηση (υπερτροφία προστάτη οιασδήποτε αιτιολογίας)
• Υπερπροσπάθεια κατά την αφόδευση (επίμονη δυσκοιλιότης καλοήθους ή κακοήθους αιτιολογίας)
• Κοιλιακή διάταση – μεταβολή του ενδοκοιλιακού περιεχομένου (ασκίτης, όγκος, λίπος, εγκυμοσύνη)
• Ανωμαλίες μεταβολισμού του κολλαγόνου
• Κακή θρέψη
• Προχωρημένη ηλικία

Τι μπορεί να περιέχεται σε μία κήλη;

• Λεπτό έντερο (συχνά)
• Μείζον επίπλουν (συχνά)
• Παχύ έντερο και/ή σκωληκοειδής απόφυση
• Μεκέλειος απόφυση
• Ουροδόχος κύστη
• Ωοθήκη με/χωρίς τη σάλπιγγα
• Ασκιτικό υγρό

Με τι συμπτώματα εμφανίζεται η κήλη;

Προοδευτική διόγκωση ποικίλου μεγέθους η οποία δεν υποχωρεί άμεσα ή υποχωρεί όταν ο ασθενής ξαπλώνει και επανεμφανίζεται στην όρθια θέση ή κατόπιν προσπάθειας.
Πόνος οξύς ή τοπική δυσφορία.
Τα συμπτώματα μίας κήλης εξαρτώνται από το αν η κήλη είναι ανεπίπλεκτη (ανατασσόμενη κήλη) ή αν έχουν προκληθεί επιπλοκές (μη ανατασσόμενη, αποφραγμένη, περισφιγμένη, με διάτρηση, φλεγμονώδης). Στην περίπτωση των επιπλεγμένων κηλών τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη και εμμένουσα τοπική ευαισθησία, σημεία τοπικής φλεγμονής (ερυθρότητα, οίδημα, θερμότητα, πόνος) αλλά και γενικευμένης φλεγμονώδους αντίδρασης (κακουχία, πυρετός), σημεία εντερικής απόφραξης (αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων, έμετοι, κοιλιακή διάταση).

Πώς θεραπεύεται η κήλη;

Η φυσική εξέλιξη μίας κήλης είναι η επιδείνωση.
Καμία συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία δεν ενδείκνυται και δεν έχει αποδειχθεί ως αποτελεσματική σε ασθενείς οι οποίοι δύνανται να λάβουν γενική ή περιοχική αναισθησία. Ειδικοί επίδεσμοι, κορσέδες ή εσώρουχα (κηλεπίδεσμοι) δεν βοηθούν ουσιαστικά αφού συνεισφέρουν στη δημιουργία συμφύσεων (η κήλη ¨κολλάει¨ με το κοιλιακό τοίχωμα) αυξάνοντας την πιθανότητα επιπλοκών.
Ο κίνδυνος επιπλοκών αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Οι επιπλεγμένες κήλες είναι απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς και ως εκ τούτου είναι σαφώς καλύτερο η χειρουργική θεραπεία να εφαρμόζεται το δυνατόν συντομότερο και προ της εμφάνισης επιπλοκών. Η εμφάνιση οποιασδήποτε επιπλοκής οφείλει να αναγνωρισθεί άμεσα και οδηγεί σε κατεπείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Πώς γίνεται η επέμβαση αποκατάστασης μίας κήλης;

Βασίζεται στη σύγκλειση του χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος διαμέσου του οποίου προπίπτει η κήλη. Έχει αποδειχθεί πως τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας είναι ανώτερα όταν χρησιμοποιείται προσθετικό πλέγμα και τεχνική χωρίς εφαρμογή τάσης στο κοιλιακό τοίχωμα.
Η ρομποτική και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση προσφέρουν ταχύτερη μετεγχειρητική επάνοδο στην καθημερινότητα, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερα ποσοστά επανεμφάνισης της κήλης και ανώτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι κατά τη λαπαροσκόπηση γίνεται εφικτός ο έλεγχος όλων των ενδοκοιλιακών οργάνων υπό άμεση όραση και η αποκατάσταση και άλλων ευένδοτων σημείων του κοιλιακού τοιχώματος ή κηλών ετερόπλευρων ή μη, οι οποίες είναι ασυμπτωματικές. Διενεργούνται διαμέσου οπών στο κοιλιακό τοίχωμα (συνήθως 3 οπές μεγαλύτερης διαμέτρου 10-12mm) με τη βοήθεια ειδικών ρομποτικών ή λαπαροσκοπικών εργαλείων και τη χρήση ειδικού πλέγματος. Αυτές οι μέθοδοι ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής μπορούν να εφαρμοσθούν σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων. Επιπλοκές κατά την επέμβαση περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν τον τραυματισμό γειτνιαζόντων ιστών, παρ’όλ’αυτά δεν έχουμε παρατηρήσει τέτοιες στην εώς τώρα εμπειρία μας.

Κήλη-Λαπαροσκοπική Επέμβαση Κοιλιοκήλης-Πλέγμα

Η κλασική χειρουργική αποκατάσταση (ανοικτή επέμβαση) είναι σχεδόν εξίσου αποτελεσματική. Παρουσιάζει ελαφρώς αυξημένη πιθανότητα επανεμφάνισης της κήλης (υποτροπή). Ενδείκνυται συνήθως σε ασθενείς οι οποίοι λόγω ηλικίας ή άλλων νοσημάτων αδυνατούν να λάβουν γενική αναισθησία. Η ανοικτή επέμβαση μπορεί να αποτελέσει θεραπεία εκλογής σε περίπτωση πολύ μικρών κηλών, οπότε και πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία, μειώνοντας το χρόνο νοσηλείας από το σύνηθες της μίας ημέρας σε ορισμένες ώρες.

Δείτε παρακάτω βίντεο από τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης, μίας υποτροπιάζουσας βουβωνοκήλης για τρίτη φορά μετά από δύο ανοιχτές επεμβάσεις και τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση ομφαλοκήλης μέσω 2 μικρών οπών με συνολικό χρόνο επέμβασης περί τα 20’.

H κήλη αθλητών

ή σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, είναι μια πάθηση που αντιμετωπίζουν αρκετοί αθλητές και η οποία στέκεται εμπόδιο στην επαγγελματική ή ερασιτεχνική αθλητική τους καριέρα. Εμφανίζεται με πόνους στη βουβωνική χώρα και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στη διάγνωσή της. Αυτό γιατί δεν εμφανίζεται ως μία διόγκωση στη μηροβουβωνική περιοχή (όπως οι άλλες βουβωνοκήλες), αλλά στην ουσία πρόκειται για μία εν τω βάθει ¨κρυφή¨ βουβωνοκήλη. Προκαλείται από σταδιακή αποδυνάμωση μόνο του οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού σωλήνα. Προβλήματα στη διάγνωση θέτει επίσης η παρουσία ενός ή περισσότερων παλαιών τραυματισμών της περιοχής.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η κήλη αθλητών;

Συνηθέστερα εμφανίζεται με ξαφνικό τοπικό άλγος, το οποίο μπορεί να επιδεινώνεται με χειρισμούς που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση (άρση βάρους, βήχας) και να αντανακλάται στις γειτνιάζουσες περιοχές (περίνεο, γλουτοί, όσχεο).

Πώς γίνεται η διάγνωση της κήλης αθλητών;

Η διάγνωση βασίζεται στην υποψία του ιατρού, την άριστη γνώση της ανατομίας και όλων των παθολογικών οντοτήτων της περιοχής, το σταδιακό και συστηματικό αποκλεισμό των άλλων πιθανών παθήσεων και τη διενέργεια των κατάλληλων απεικονιστικών εξετάσεων (συνηθέστερα μαγνητική τομογραφία MRI).

Πώς θεραπεύεται η κήλη αθλητών;

Η θεραπεία είναι χειρουργική και μπορεί να γίνει τόσο με την κλασική ανοικτή μέθοδο όσο και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους της ρομποτικής ή λαπαροσκοπικής χειρουργικής.
Η ελάχιστα επεμβατική ρομποτική ή λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης των αθλητών προτιμάται σαφώς έναντι της ανοικτής γιατί:
• Επιτρέπει την τελική διάγνωση της πάθησης, με τον έλεγχο της πάσχουσας περιοχής υπό άμεση όραση και εκ των έσω.
• Διευκολύνει την ταχύτερη επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες ακόμη και πολύ βαριάς μορφής (συνήθως εντός μηνός).
• Επιτρέπει την ταυτόχρονη αποκατάσταση του ιδίου προβλήματος στην αντίθετη πλευρά χωρίς επιπλέον τομές.
• Ελαχιστοποιεί το μετεγχειρητικό άλγος.

Η τεχνική TAR

είναι η πιο σύγχρονη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική επέμβαση αποκατάστασης σύνθετων κοιλιοκηλών.

Τα ελλείματα του κοιλιακού τοιχώματος θεωρούνται πολύπλοκη παθολογία με αυξανόμενο επιπολασμό στη χειρουργική πρακτική. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροτομία, δηλαδή ανοιχτή χειρουργική επέμβαση στην κοιλία, έχουν 22-55% κίνδυνο κήλης. Συχνά, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα λόγω σοβαρής ασθένειας, πρέπει να υπομείνουν πολύπλοκα ελλείμματα του κοιλιακού τοιχώματος και άρα σύνθετες και μεγάλες κήλες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον, η αποτυχία αποκατάστασης της κήλης συμβαίνει στο 25-54% των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους, της νοσηρότητας και των επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις για τη διόρθωση ελλειμμάτων του κοιλιακού τοιχώματος, αποτελεί πρόκληση ακόμη και για έμπειρους χειρουργούς, που αναζητούν μια αξιόπιστη, ασφαλή και ανθεκτική ανακατασκευή αυτού.

Οι Novitsky et al. (2012), παρουσίασαν μια νέα τεχνική που τροποποίησε την παραδοσιακή χειρουργική προσέγγιση (επέμβαση Rives-Stoppa) για ασθενείς με σημαντικά ελλείμματα του κοιλιακού τοιχώματος. Ως αποτέλεσμα, προτάθηκε η οπίσθια απελευθέρωση του εγκαρσίου κοιλιακού μυός (Transversus Abdominis Release- TAR), παρουσιάζοντας πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την υποτροπή και τις μετεγχειρητικές και διεγχειρητικές επιπλοκές. Η τεχνική TAR βασίζεται στους κύριους στόχους της ανακατασκευής του κοιλιακού τοιχώματος: αποκατάσταση της λειτουργικότητας του κοιλιακού τοιχώματος διατηρώντας τον αυτόλογο ιστό και ενίσχυση με ανθεκτικό πλέγμα με μικρότερο ποσοστό επιπλοκών. Μετά την παρουσίαση αυτής της νέας τεχνικής, πολλά κέντρα ξεκίνησαν την εφαρμογή της ως μέρος της τακτικής πρακτικής τους αναφέροντας παρόμοια αποτελέσματα, όπως οι Appleton et al. και Pujani et al, που βρήκαν χαμηλή συχνότητα υποτροπής και νοσηρότητας.

Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής περιλαμβάνονται:

• Η δυνατότητα αποκατάστασης “δύσκολων”, υποτροπιάζουσων, επιπλεγμένων και γιγάντιων κοιλιοκηλών.
• Η πραγματική ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος χωρίς να βλάπτεται η νεύρωση των κοιλιακών μυών και άρα η πλήρης διατήρηση της λειτουργίας τους.
• Η περαιτέρω ενίσχυση των κοιλιακών τοιχωμάτων με την τοποθέτηση πλέγματος μεγάλων διαστάσεων, το οποίο τοποθετείται μεταξύ των κοιλιακών μυών και του περιτοναίου, η παρουσία του οποίου προφυλάσσει από το ενδεχόμενο υποτροπής της κήλης. Η θέση του πλέγματος απέχει τόσο από τα ενδοκοιλιακά όργανα όσο και από το δέρμα (αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλες μεθόδους). Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται στο ελάχιστο η δημιουργία ενδοκοιλιακών συμφύσεων, η πιθανότητα επιπλοκών από το χειρουργικό τραύμα (νέκρωση του δέρματος, διάσπαση, λοίμωξη) και η πιθανότητα επιμόλυνσης του πλέγματος η οποία θα απαιτούσε νέα επέμβαση για την αφαίρεσή του.
• Ο τρόπος καθήλωσης του πλέγματος είναι τέτοιος που η πιθανότητα εμφάνισης χρόνιου πόνου μετεγχειρητικά είναι μηδαμινή.