Ογκολογική χειρουργική

ογκολογική χειρουργικήΗ ογκολογική χειρουργική, αναφέρεται στη χειρουργική διαχείριση του καρκίνου. Είναι σημαντικότατος κλάδος της γενικής χειρουργικής και ίσως η μόνη οδός που μπορεί να καταλήξει στην ίαση (την οριστική δηλαδή θεραπεία του καρκίνου), όποτε αυτό είναι εφικτό γιατί δυστυχώς δεν είναι πάντα.

Η χειρουργική ογκολογία σε πολλές χώρες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) δεν αποτελεί ξεχωριστή και αυτόνομη ιατρική ειδικότητα.

Οι σημαντικότεροι πυλώνες της ογκολογικής χειρουργικής είναι:

  1. Η άριστη γνώση της χειρουργικής ανατομίας και των χειρουργικών τεχνικών.
  2. Η γνώση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του κάθε όγκου και των πιθανών οδών διασποράς του.
  3. Η τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών με βάση το είδος και το στάδιο του όγκου.
  4. Η ριζικότερη δυνατή χειρουργική αφαίρεση του όγκου (εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός ή/και εκτομή μεταστάσεων, όπου αυτά έχουν ένδειξη).
  5. Η σαφής προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενούς και η σταδιοποίηση του όγκου.
  6. Η αγαστή συνεργασία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (παθολόγοι ογκολόγοι, ακτινολόγοι, ακτινοθεραπευτές, ιστοπαθολόγοι).
  7. Η σε βάθος και σε ανθρώπινο επίπεδο κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων ενός ογκολογικού ασθενούς.
  8. Η αποφυγή κάθε περιττής ιατρικής πράξης, η οποία δεν ωφελεί αποδεδειγμένα τον ασθενή.

Λειτουργούμε πάντα στα πλαίσια της ορθής χειρουργικής πρακτικής, της προσωπικής και επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τον ασθενή και τη μοναδικότητά του. Πριν προτείνουμε οποιαδήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση, η περίπτωση του κάθε ασθενούς αναλύεται εξατομικευμένα και διεξοδικά στα πλαίσια ογκολογικού συμβουλίου, μέλη του οποίου εκτός από τη χειρουργική ομάδα είναι κορυφαίοι ογκολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ακτινολόγοι και ακτινοθεραπευτές. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός τόσο της επέμβασης όσο και της συνολικής θεραπείας του κάθε ασθενούς είναι σημαντικότατος και διενεργείται πάντα. Η ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων βοηθάει στο να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η ποιοτική ιατρική φροντίδα συμπεριλαμβάνει την πλήρη αφοσίωση και συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διάγνωσης ή/και της θεραπείας ενός ογκολογικού ασθενούς: πρόληψη και προληπτικός έλεγχος, πρώιμη διάγνωση, διάγνωση, σταδιοποίηση, τοπική ή/και συστηματική θεραπεία, παρακολούθηση και αποκατάσταση, παρηγορική θεραπεία.

Η σύγχρονη χειρουργική είναι σε θέση να προσφέρει ριζικές λύσεις, και με τις τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (ρομποτική και λαπαροσκοπική), ακόμη και σε πολύπλοκα ογκολογικά προβλήματα.