Ρομποτική χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική είναι η νεότερη και υψηλότερη τεχνολογική εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής – λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Διενεργείται με τη χρήση του ρομποτικού χειρουργικού συστήματος daVinci®, το οποίο στη Βόρειο Ελλάδα πρώτο εισήγαγε το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.
Το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα αποτελείται από 3 μέρη:
1. Την εργονομικά σχεδιασμένη κονσόλα του χειρουργού από την οποία ο χειρουργός χειρίζεται τους ρομποτικούς βραχίονες, λαμβάνοντας εικόνα υψηλής ευκρίνειας και τριών διαστάσεων (HD, 3-D).
2. Την τροχήλατη βάση τρισδιάστατης απεικόνισης στην οποία γίνεται η διαχείριση των δεδομένων και συμπεριλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα συστήματα που απαιτούνται (φωτισμός, ρύθμιση πίεσης CO2 για τη δημιουργία και τη διατήρηση πνευμοπεριτοναίου, monitor υψηλής ευκρίνειας για το προσωπικό του χειρουργείου, σύστημα καταγραφής βίντεο του χειρουργείου).
3. Την τροχήλατη βάση βραχιόνων (ρομπότ): σύστημα με 4 ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι ελέγχονται από το χειρουργό

Ρομποτική Χειρουργική-DaVinci-Χρήστος Σμυρλής

Η κάμερα και τα μικροσκοπικά εργαλεία εισέρχονται στο σώμα του ασθενούς μέσω πολύ μικρών τομών (1-2 cm). Ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα, σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από τον ασθενή. Οι κινήσεις των χειριστηρίων από το χειρουργό μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο στους βραχίονες ως ακριβείς μικρο-κινήσεις των ρομποτικών εργαλείων. Το χειρουργείο πραγματοποιείται πάντα με την παρουσία ενός δεύτερου συνεργάτη χειρουργού, ο οποίος βρίσκεται ¨πάνω¨ στον ασθενή.
Παρά τον αρχικό σκεπτικισμό, τόσο στην ιατρική κοινότητα όσο και ανάμεσα στους ασθενείς, σήμερα η ρομποτική χειρουργική έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως η πλέον προηγμένη μορφή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Η ασφάλεια της μεθόδου και τα εξαιρετικά της αποτελέσματα έχουν τεκμηριωθεί από πολλές μελέτες παγκοσμίως. Η εξέλιξη του συστήματος είναι αδιάκοπη και η λίστα των χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται επιτυχώς ρομποτικά συνεχώς αυξάνεται.

Ρομποτική Χειρουργική-DaVinci-Γενική Χειρουργική-Χρήστος Σμυρλής

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής

1. Μεγαλύτερος βαθμός χειρουργικής ακρίβειας.
2. Τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου.
3. Άνετος και εύκολος χειρισμός των χειρουργικών εργαλείων.
4. Απόσβεση του φυσιολογικού τρόμου (τρέμουλο) των χεριών.
5. Δυνατότητα διενέργειας πολύπλοκων χειρουργικών κινήσεων.
6. Ελαχιστοποίηση στην απώλεια αίματος.
7. Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου.
8. Αποφυγή μεγάλων τομών , άρα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
9. Μικρότερος χρόνος νοσηλείας.
10. Ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ρομποτική χειρουργική-Ογκολογία

Το σύστημα daVinci® είναι σχεδιασμένο για την διεκπεραίωση λεπτών χειρουργικών επεμβάσεων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Στα πλαίσια της γενικής χειρουργικής, πρωτοπορούμε στη Βόρειο Ελλάδα και είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε ρομποτικά υποβοηθούμενες τεχνικές, υπό συνθήκες, σχεδόν σε όλες τις επεμβάσεις των ενδοκοιλιακών οργάνων (ήπαρ, πάγκρεας, χοληφόρα, στομάχι, λεπτό και παχύ έντερο, ορθό, κήλες).