Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής;

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής είναι: 1. Μεγαλύτερος βαθμός χειρουργικής ακρίβειας. 2. Τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου. 3. Άνετος και εύκολος χειρισμός των χειρουργικών εργαλείων. 4. Απόσβεση του φυσιολογικού τρόμου (τρέμουλο) των χεριών. 5. Δυνατότητα διενέργειας πολύπλοκων χειρουργικών κινήσεων. 6. Ελαχιστοποίηση στην απώλεια αίματος. 7. Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου. 8. Αποφυγή μεγάλων τομών , άρα [...]